top of page

Onze Tarieven

Tarieven

Transparantie staat voorop inzake onze tarieven.

Tijdens de eerste afspraak wordt het uurtarief besproken. Dit wordt bepaald in functie van de complexiteit en de hoogdringendheid van het dossier.

Ereloonovereenkomst of rechtsbijstandsverzekering

Bij een eerste consultatie zal er nagegaan worden of u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met dekking voor onze kosten en erelonen.  Is dat niet het geval, dan stellen wij samen met u een ereloonovereenkomst op waarin alle afspraken omtrent de kosten, erelonen en tarieven van ons kantoor worden vastgelegd.  

Kantoorkosten 

Onze dossierkosten worden als volgt berekend: 

  • Dactylografie per blad: € 11,00   

  • Fotokopie/scan per pagina: € 0,40 

  • Verplaatsing per kilometer: € 0,65

  • Opening dossier: € 50,00

  • Administratiekosten: 10%

  • Supplementaire kosten (vertaling, attesten,…): werkelijke kostprijs 

Deze kosten zijn berekend exclusief btw en staan los van het ereloon.

Gerechtskosten  

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door de cliënt rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald die daarvoor een factuur opstelt. De kosten van experten, griffierechten,… worden aan de cliënt doorgerekend aan de reële kostprijs. 

Voorschot 

Bij het opstarten & in de loop van het dossier kunnen voorschotten
gevraagd worden in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. 

Tarieven: About
bottom of page